preloader

BKK Styrelse 2022 – 2023

 

Styrelsearbetet sker ideellt  och vi i styrelsen består av föräldrar med aktiva åkare i klubben.

 

Ordförande:   Lennart Reinholdsson

Vc Ordförande:      

Sekreterare:   Niklas Venhagen

Kassör:   Patrik Falk

Ledamot:   Anngreth Johansson

Ledamot:   Ros-Marie Johansson

Ledamot:   Emma Krantz

Ledamot:   Jenny Lindén

Ledamot:   Helena Tenglund