preloader

BKK Styrelse 2023 – 2024

 

Styrelsearbetet sker ideellt  och styrelsen består av föräldrar med aktiva åkare i klubben.

 

Ordförande:   Anna Johäll

Vc Ordförande:      

Sekreterare:   Elin Nyman

Kassör:      Jenny Lindén

Ledamot:   Robert Eriksson

Ledamot:   Theresia Yliheikkilä

Ledamot:   Erika Jofur

Suppleant:  Andreas Åkervall

Suppleant:  Sarah Asp